Deju svētku koncerts " Spēlē spēlmani es iešu dancot" (1990-07-08)

Pieejams publiskajās bibliotēkās

Novērtēt:

(0)
(0)
(7)
Embed button

Saistītās epizodes:

Deju svētku koncerts - 1990.gada X deju svētku koncerts " Spēlē spēlmani es iešu dancot" Daugavas stadionā *** Programmā: 1.kasetē: stadionā uznes latviešu deju svētku karogu * Cel mani pār Daugavu (G. Ordelovskis) – atskaņo apvienotais pūtēju orķestris, virsdiriģents Gunārs Ordelovskis * Jautrais pāris (J. Stumbra horeogr., tautas mūz. V. Kokamegi apd.) – virsvadītāja Marga Apsīte * Dvieļu deja (M. Lasmanes horeogr.apd., tautas mūz. V. Kokamegi apd.) – virsvadītājs Imants Magone * Alsungas polka (I. Magones horeogr., tautas mūz. V. Kokamegi apd.) – virsvadītājs Imants Magone * Mugurdancis (A. Donasa horeogr.apd., tautas mūz. G. Ordelovska apd.) – virsvadītāja Ieva Adāviča * Andžiņš (V. Lodiņas horeogr.apd., tautas mūz. G. Ordelovska apd.) – virsvadītāja Ieva Adāviča * Skalu spēles ( E. Spiča horeogr., tautas mūz.) – virsvadītājs Ojārs Grasis * Alku deja (S. Darius horeogr., U. Līča mūz.) – dejo ansamblis „ Saules josta” ( Austrālija) - virsvadītājs Ojārs Grasis * Taču Jāņu deja (Z. Miezīša horeogr., tautas dz. A. Salaka apd.) – virsvadītājs Zigurds Miezītis (ir) * Pavasara deja (L. Āboliņas horeogr., J. Spalviņa muz.apd.) - virsvadītājs Zigurds Miezītis (ir) * Spīdeklis (E. Kalviņa horeogr. un mūz.) - virsvadītājs Zigurds Miezītis * Sešdancis (J. Rinkas un J. Oša pieraksts, tautas mūz. Ē. Grīnvalda apd.) – virsvadītāja Ingrīda Saulīte * Latviešu pāru deju svīta ( Litenietis, Auzu deja, Pērkondancis, Gailītis, Metieniņš, Plaukstiņpolka) (I. Saulītes horeogr.apd., tautas mūz J. Grigaļa apd.) – virsvadītāja Ingrīda Saulīte * Gatves deja (H. Tangijevas-Birznieces horeogr., tautas mūz. A. Liepiņa apd.) – virsvadītāja Ingrīda Saulīte * Dejotprieks (U. Žagatas horeogr., J. Madrēviča muz.apd.) – virsvadītājs Uldis Žagata * Vāveru polka (U. Šteina horeogr., J. Madrēviča muz.apd.) – virsvadītājs Uldis Šteins * Ruhnu svīta (igauņu deja K. Toropa horeogr., tautas mūz.) – dejo deju ansambļi „ Tuisuline” un „ Kajakas” ( Igaunija) ***** 2.kasetē: Svētku polka (lietuviešu deja J. Liņģa horeogr., E. Pilipaiša mūz.) – dejo ansamblis „ Vetrunge” ( Lietuva) * Audēju deja (H. Sūnas horeogr., G. Ordelovska mūz.apd.) – virsvadītājs Harijs Sūna * Trīs sidraba upes tek (M. Gipmaņa horeogr., V. Salaka muz.apd.) – virsvadītājs Modris Gipmanis * Dancot gāju ar meitām ( B. Priedes horeogr., G. Ordelovska mūz.) – virsvadītāja Marga Apsīte * Stūru stūriem tēvu zeme (I. Strodes horeogr., tautas mūz. G. Ordelovska apd.) – virsvadītājs Uldis Žagata * Retro ( A. Krūmiņš) – izpilda apvienotais pūtēju orķestris, virsdiriģents Raimonds Igolnieks (ir) * Mūzika Ā. Alunāna lugai „ Džons Neilands” ( A. Krūmiņa apd.) - izpilda apvienotais pūtēju orķestris, virsdiriģents Jānis Raslavs (ir) ( skatītāju tribīnes, skatītāji ceļas kājās) * Pie dzintara jūras (J. Pfeils) - izpilda apvienotais pūtēju orķestris, virsdiriģents Jānis Ābols (ir)( skatītāji aplaudē) * Kur tu augi daiļa meita (A. Baumanes un M. Gipmaņa horeogr., tautas mūz. G. Dovgjallo apd.) – virsvadītāja Aija Baumane * Jautrās dzirnavas (U. Žagatas horeogr., tautas mūz. R.Paula apd.) – virsvadītājs Uldis Žagata

  • Ētera datumi: 1990-07-08; 1991-06-23
  • Hronometrāža: 2:20:00
  • Piedalās: deju ansambļi, apvienotais pūtēju orķestris, Ordelovskis Gunārs, Igolnieks Raimonds, Raslavs Jānis, Ābols Jānis, " Saules josta" ( Austrālija), Miezītis Zigurds, " Tuisuline", " Kajakas" ( Igaunija), " Vetrunge" ( Lietuva)
  • Režisors: Jērcuma Lija
  • Atskaņojams: tikai bibliotēkās
  • Trešo pušu autortiesības: Ir
Rādīt vairāk Rādīt mazāk

Dziesmu un deju svētki

  • PIEEJAMAS: 44 epizodes
  • KOPĀ SKATĪTAS: 66 reizes
  • VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS: 4,6 (14)
Uz epizožu sarakstu

Reizi piecos gados Latvijas galvaspilsētā Rīgā koru dziedātāji, dejotāji, mūziķi, tautas lietišķās mākslas meistari satiekas un rada brīnumu, ko mēs saucam – Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki.
Dziesmu un deju svētki ir Baltijas valstu raksturīgākā un vienojošākā kultūras tradīcija. Svētki balstās a capella dziedāšanas tradīcijās, ar laiku attīstoties par multidsciplināru pasākumu, kas aptver dažādus mākslas žanrus un izpausmes veidus. Šī tradīcija Eiropā saglabājusies un attīstījusies vienīgi Baltijas valstīs, ar laiku kļūstot par nozīmīgu nacionālās identitātes simbolu. Tā ir viena no galvenajām Baltijas valstu kultūras mantojuma un kultūras izpausmes formām un nozīmīgākais Latvijas kultūras identitātes apliecinājums 21.gadsimtā.

Dziesmu un Deju svētki ir unikāls latviešu tautas folkloras mantojumā un profesionālās mūzikas tradīcijās un jaunradē sakņots Latvijas kultūras notikums, kurš vēstures gaitā ir ieguvis nācijas vienotības un nacionālās identitātes simbola nozīmi. Dziesmu un Deju svētki 140 gadu ilgās vēstures gaitā ir kļuvuši par Latvijas kultūras mantojuma dārgumu. Tā ir visas tautas tradīcija, augsta līmeņa tautas amatieru mākslas kustība, kuru kopīgi mūzikas, dejas un mākslas nozaru profesionāļu vadībā rada desmiti tūkstoši Latvijas cilvēku no sākumskolas līdz sirmam vecumam.

“Dziesmu svētki - tautas jūsmas uzplūdi, uzliesmojums, kas brīdi paceļ un aiznes mūs no parastās ikdienības. Tā ir tautas garamantu parāde, kas rāda visplašāko un krāšņāko, kas darināts un veidots gadu gadiem mūsu dziesmas laukā” - Teodors Kalniņš

"No pirmā nelielu koru kopkoncerta Dikļos 1864.gada vasarā, cauri neskaitāmajām [..] aizvadītajiem deviņpadsmit Dziesmu svētkiem Latvijas muzikālo talantu krāšņais pašapliecinājums kāpis jaunu un atkal jaunu māksliniecisko sasniegumu virsotnēs. Un tas noticis vairāk nekā 125 gadu garumā. Bet, ja tagadējos vēsturisko patiesību atzīšanas laikos godā ceļam Latvijas bēgļu koru pirmo uzstāšanos 1946.gadā Fišbahā, Vācijā, no kurienes tautiešu dziesmotā prieka (un reizē arī rūgtu sāpju) pārdzīvojuma vilnis aizbangojis līdz pat Eiropas, ASV, Kanādas, Austrālijas trimdiniekus apvienojošiem Dziesmu svētkiem, tad pasaulē mūsu kordziedāšanas mākai nu jau ir apmēram 45 gadus ilga starptautiska slava. Pašlaik – XX Vispārējos Dziesmu un X Deju svētkos – iestājies jauns laikmets, kad Dzimtenes un svešuma zaru žuburi saskaras. Kad visos kontinentos izkliedētā latviešu tauta simboliski sadodas rokās. Sasaucas kopējiem brīvības ideāliem. Sadziedas latvjiem mūžsenis svētajās lūgsnās, dainās, klasiķu un mūsdienu komponistu dziesmu dailē. Pagātnes rēķiniem tiek pielikta svītra. Pēc sarežģītā, pāridarījumiem un aplamībām pilnā Dziesmu svētku vēstures trešā (aizvadīto pēckara gadu) posma šovasar svinīgi ieskanas ceturtā posma ievadījums. Atgriešanās pie visa tā cildenā un patriotiski cēlā, kas latvju dziesmu garu raksturoja kādreizējās Latvijas brīvvalsts laikos" - O.Grāvītis

Avoti:

http://www.dziesmusvetki.tv/lv/par/vesture/

Rīgas Viļņi, 1990. Nr.27 (1732) 2.-8.jūlijs

Rīgas Viļņi, 1993, Nr.26 (1871), 28.jūnijs-4.jūlijs