Top audio

  • Saruna ar Valdi Krāslavieti

  • Kārļa Salnas atmiņas par dzīvi ASV

  • Dzintarkrasts - I.Sīlis. V.Vīķe-Freibergs. Afganistānas veterāni, R.Blaumaņa jubileja Ērgļos.

  • Sēmes pagasta Brizules skola

  • Kultūrvide Klintaines pagastā

Top video

  • Miedziņš nāk (1984-10-07)

  • Savai zemītei (2003-11-02)

  • Deju uzvedums Četri meti (2001-07-26)

  • Valodo novados (2004-01-31)

  • Cālis 2000 - fināls (2000-05-27)

Juniors TV (2005-03-13)
2005-03-13
Province (2008-12-28)
2008-12-28
Sīki mazi žagariņi
2001-10-01
Kopā-N (2005-06-20)
2005-06-20
Teika par Lielo Kristapu - Aija Plauka
2001-04-04
Dzimtene - mūzika mūžīgā
2002-06-01
Kur tad tu nu biji, āzīti manu
2001-10-01
Juniors TV (2006-09-03)
2006-09-03
Kopā-N (2004-11-09)
2004-11-09
Valodo novados (2004-01-31)
2004-01-31
Reiz runcis Renārs (1990)
1990
Latvijas PSR 12.sasaukuma Augstākās padomes pirmā sesija (1990-05-04)
1990-05-04
Reiz runcis Renārs (1990)
1990
Reiz runcis Renārs (1990)
1990
Reiz runcis Renārs (1990)
1990
Pagrīdes radio ziņas - Dz. Kolāts
1991-08
Reiz runcis Renārs (1990-01-10)
1990-01-10
Reiz runcis Renārs (1990)
1990
Reiz runcis Renārs (1990)
1990
Reiz runcis Renārs (1990)
1990
Reiz runcis Renārs (1989-05-31)
1989-05-31
Reiz runcis Renārs (1989-10-11)
1989-10-11
Reiz runcis Renārs (1989-11-13)
1989-11-13
Reiz runcis Renārs (1989-12-04)
1989-12-04
Dzimtene, mūzika mūžīgā
1980-07-13
Pieci olimpiskie apļi
1985-07-13
M. Vulfsona runa radošo savienību plēnumā 1988.g. jūnijā
1988-06-01
Ērkšķrozīte
1985-07-13
Ik vakaru dziedāt gāju
1989-07-02
Mikrofons - 83 - R. Pauls starptautiskajā sieviešu dienā
1983-03-07
Skolas gadi
1979-07-01
Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzēja (1976)
1976
Ērglēns
1979-07-01
Tumša nakte, zaļa zāle
1979-07-01
Sarkanā
1979-07-01
Dziesma par Ļeņinu
1970-07-19
Dzied Nora un Viktors (1978)
1978
Domas
1970-07-19
Par bezdelīgu aizlidošanu
1977
Gaismas pils - kompozīcija
1975-09-15
Tiesājamā Jāzepa Basankoviča liecība
1965-10-12
Lido doma zelta spārniem - 1. daļa
1963
Atbildam jums, kāpēcīši - Akmens
1967
Dzirkstele - aktieris Edgars Girgensons
1969
Dzirkstele - 1. aprīļa humora raidījums
1967
Tiesājamā Jāņa Krasovska liecība
1965-10-12
Tiesājamā Pētera Voičuka liecība
1965-10-12
Rakstura spilgtums - aktrises Helēnas Romanovas daiļrade
1969
Burtiņš un Zilbīte - Grāmatas. A. Brigaderes "Anneles stāsti" fragments
1965-08-09
Johans Štrauss ( dēls ) - radiouzvedums
1966
Viļa Lāča runa Latvijas Padomju Rakstnieku savienības 4. kongresā
1958-09
Latviešu literatūras un mākslas dekādes Maskavā noslēguma koncerta ieraksts - 2. rullis
1955-12
Latviešu literatūras un mākslas dekādes Maskavā noslēguma koncerta ieraksts - 1. rullis
1955-12
Andreja Upīša runa par romānu "Plaisa mākoņos"
1951-01-13
Zelta zirgs - Skats no lugas ( K. Trencis, V. Līne, M. Grīnberga)
1954-09-06
Indulis un Ārija - Ārijas un Induļa dialogs (L. Bērziņa, A.Dimiters)
1954-09-06
Jāņa Sudrabkalna daiļrade
1954-05-12
Vārna un lapsa
1952-02-22
Pauks un Šmauks - Rīta rosmes dziesma
1958
Oginska polonēze - radiomontāža
1956
1940. g. dok. ieraksti - 2. Delegācijas iespaidi pirms un pēc brauciena uz Maskavu
1940
1940. g. dok. ieraksti - 7. V. Latkovska, A. Deglava, V. Lāča runas
1940
A. Kirhenšteina runa 1940. g. 21. 07.
1940-07-21
1940. g. dok. ieraksti - 3. Delegācijas sagaidīšana Maskavā
1940
1940. g. dok. ieraksti - 5. Manifestācija sakarā ar pievienošanu PSRS. Šķibes saimniecība
1940-07
1940. g. dok. ieraksti - 1. Pad. Latv. delegācijas sagaidīšana Rīgas stacijā
1940
Saeimas vecākā deputāta Davida Krūzes runa
1940-07-21
1940. g. dok. ieraksti - 6. Saeimas sēde Nacionālajā teātrī
1940-07-21
1940. g. dok. ieraksti - 4. Reportāža par vēlēšanu norisi, manifestācija 18.07.
1940-07
Saeimu apsveic no karevjiem, strādniekim (Rozenburgs). Aplausi
1940-07-21