Baltica 2000 - noslēguma koncerts

  • PIEEJAMA: 1 epizode
  • SKATĪTA: 2 reizes
  • VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS: 0 (0)

Starptautiskā folkloras festivāls “Baltica” radās no idejas, kas astoņdesmitajos gados virmoja folkloras pētnieku un praktizētāju vidū – rīkot kopīgus salidojumus un tradicionālos svētkus ar spēcīgu vēlmi saglabāt savas tautas identitāti.

Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica” pārmaiņus notiek Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Festivāls Baltijas tautām kļuvis par ļoti nozīmīgu folkloras notikumu. Tas popularizē un saglabā tradicionālo kultūru visdažādākajās izpausmēs – dziesmās, instrumentālajā mūzikā, stāstījumos, rotaļās, dejās, kā arī lietišķajā mākslā un citās.

Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 2000” notika Latvijā 2000.gada 5.-9.jūlijā.

Tā tēma bija jūra, bet vadmotīvs – autentiskums.

Avoti:

Brokāne, Laura.  Festivālam Baltica – 25 : [par starptautisko folkloras festivālu "Baltica 2012" : sakarā ar festivāla 25.gadadienu] / Laura Brokāne ; tekstā stāsta literatūrzinātniece Janīna Kursīte.  Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr.130 (2012, 5.jūl.), 11.lpp.

Ose, Liāna.  "Baltica" ir atgriešanās pie saknēm : [saruna ar 25.starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2012" darba grupas pārstāvi : ar īsām ziņām par aut.] / Liāna Ose ; pierakst. Marciana Krauze.  Latvijas Avīze, Nr.129 (2012, 4.jūl.), 7.lpp

Austras koka zīmē - par jūru, upēm un avotiem : no 5.līdz 9.jūl. Latvijā notiks starptaut. folkloras fest. "Baltica - 2000". Tā tēma ir jūra  Latvijas Vēstnesis, 2000, 18.apr. 21.lpp.

Pieejamība:
Sakārtojums: