Uzmini nu

  • PIEEJAMAS: 52 epizodes
  • KOPĀ SKATĪTAS: 16 reizes
  • VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS: 3,7 (3)

Raidījumu “Uzmini nu!” Latvijas Televīzija sāka demonstrēt 1988.gadā. Tā bija spēle, kurā pieaugušajiem tika uzdotas bērnu izgudrotas mīklas.

Raidījuma redaktore bija Elita Marga, režisore - Dita Torstere, spēles vadītājs - Arvīds Babris.

“Uzmini nu!” veidotāji atceras, ka spēles pirmssākumos, kad vēl valdīja totālais deficīts un taloni, bet tropu augļi pat nomenklatūras bufetēs nebija nopērkami visu cauru gadu, “Uzmini nu!” komanda izgudroja asprātīgu gājienu - paņēma koka klucīšus un satina tos krāšņos un spīdīgos papīrīšos. No malas esot izskatījies vareni. Bet reiz kāds no studijas bērniem apjautājās, vai viņš drīkst “konfektīti” apēst. Lielajiem nācies kaut kā izlocīties, bet tad arī tapis skaidrs, ka tā spēlīte tālāk vairs nav spēlējama.

Kad tuvojās raidījuma desmit gadu jubileja 1998.gadā, “Uzmini nu!” veidotāji radīja grāmatu, kura bija kā zelta izlase no bērnu iesūtītajām mīklām.

Avoti:

Rugāja, Ilma. “Uzmini nu!” pēc desmit gadiem / Ilma Rugāja.  Rīgas Balss Piel. "Aste", 1998, 11.dec. 1., 18.lpp.

Pieejamība:
Sakārtojums: