Divas Lotiņas

  • PIEEJAMA: 1 epizode
  • SKATĪTA: 6 reizes
  • VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS: 3,9 (7)

Televīzijas uzvedumu “Divas Lotiņas” veidoja režisore Ināra Čakste. Ērika Kestnera Lotiņu stiķos un niķos iejutās toreiz vienpadsmitgadīgās Ieva un Beāta Ginteres. Daži viņas sauca par meitenēm ar skumjām acīm, citus pārsteidza Ievas un Beātas neparastā muzikalitāti. 1988.gadā uz “Rīgas Viļņi” izsludināto konkursu pieteicās vairāk nekā četrdesmit dvīņu, taču tikai Ievai un Beātai bija lemts piepildīt daudzu meiteņu sapni - ielūkoties lielajā televīzijas pasaulē.

Atceroties filmēšanu Beāta saka: “Kad mēs uzvarējām konkursā, likās pats par sevi saprotams - tagad filmēsimies, nebija īpašas sajūsmas un liela prieka. Es gaidīju filmēšanu, tomēr tad, kad tā sākās, bija grūti, jo bērniem parasti ātri viss apnīk, gribas kaut ko jaunu.” Ieva atzīstas: “Ja es veidotu savu “Divu Lotiņu” scenāriju, tad censtos šo darbu atklāt divdesmitā gadsmita gaismā, taču toreiz mēs mēģinājām izjust Kestnera laiku un cilvēkus. “Divas Lotiņas” nav tikai bērnu filma, tajā ir daudz kas no pieaugušo pasaules kļūdām, tādēļ vien viņiem tā būtu jāredz.”

Avoti:

Gintere, Beāte  Divas Lotiņas : [Saruna ar TV uzveduma "Divas Lotiņas" galveno lomu atveidotājām, Mūz. Akad. stud. Beāti Ginteri un Ievu Ginteri] / Beāte Gintere, Ieva Gintere.  Rīgas Balss, 1998, 17.aug. 10.lpp.

Pieejamība:
Sakārtojums: