Pieejamība:
Sakārtojums:

Sēju jauku rožu dārzu

1993-07-03
(0)
(31)

Pie Baltijas jūras

1993-07-03
(5)
(22)

Birzēm rotāts Gaiziņš

1993-07-03
(5)
(21)

Pērkons veda vedekliņu

1993-07-03
(0)
(21)

Vasarai

1993-07-03
(5)
(11)

Ej, saulīte, drīz pie Dieva

1993-07-03
(0)
(10)

Kā gulbji balti padebeši iet

1993-07-03
(0)
(10)

Tavas saknes tavā zemē

1993-07-03
(5)
(9)

Aiz upītes jēri brēca

1993-07-03
(0)
(7)

Zem viena Jāņu vainaga

1993-07-03
(0)
(6)

Ciānas bērni

1993-07-03
(0)
(6)

Arvien vēl sirds

1993-07-03
(0)
(6)

Precēj` mani precinīki

1993-07-03
(0)
(6)

Puiši, puiši, rudens nāca

1993-07-03
(0)
(5)

Bārenītes slavināšana

1993-07-03
(5)
(4)

Mazs bij`tēva novadiņis

1993-07-03
(0)
(4)

Daugavas zvejnieku dziesma

1993-07-03
(0)
(3)

Daugaviņa puto balti

1993-07-03
(0)
(3)