Pieejamība:
Sakārtojums:

Sēju jauku rožu dārzu

1993-07-03
(0)
(26)

Birzēm rotāts Gaiziņš

1993-07-03
(5)
(21)

Pie Baltijas jūras

1993-07-03
(5)
(18)

Pērkons veda vedekliņu

1993-07-03
(0)
(18)

Ej, saulīte, drīz pie Dieva

1993-07-03
(0)
(9)

Tavas saknes tavā zemē

1993-07-03
(5)
(9)

Puiši, puiši, rudens nāca

1993-07-03
(0)
(5)

Mazs bij`tēva novadiņis

1993-07-03
(0)
(4)

Zem viena Jāņu vainaga

1993-07-03
(0)
(3)

Ciānas bērni

1993-07-03
(0)
(3)

Daugavas zvejnieku dziesma

1993-07-03
(0)
(3)

Aiz upītes jēri brēca

1993-07-03
(0)
(3)

Precēj` mani precinīki

1993-07-03
(0)
(2)

Atklāšana

1993-07-03
(0)
(1)

Mūsu Tēvs debesīs

1993-07-03
(0)
(1)

Ej, saulīte, drīz pie Dieva

1993-07-03
(0)
(1)

Vasarai

1993-07-03
(5)
(1)