Pieejamība:
Sakārtojums:
 

Dzied meitiņa ganīdama

2001-07-28
(0)
(6)

Caur sidraba birzi gāju

2001-07-28
(0)
(18)

Nejājat'i, bāleliņi

2001-07-28
(0)
(2)

Māte savas meitas skaita

2001-07-28
(0)
(3)

Improvizācija

2001-07-28
(0)
(3)

Ej, Saulīte, Mēnestiņi

2001-07-28
(0)
(2)

Baltaitiņa jūru brida

2001-07-28
(0)
(1)

Kur tu jāsi, sērdienīte ?

2001-07-28
(0)
(2)

Cekulaina zīle dzied

2001-07-28
(0)
(1)

Jūriņ' prasa smalku tīklu

2001-07-28
(0)
(3)

Meitas gāja vakarēt

2001-07-28
(0)
(1)

Āvu, āvu baltas kājas

2001-07-28
(0)
(2)

Jūdz, tautieti, kumeliņu

2001-07-28
(0)
(1)

Noriet saule vakarā

2001-07-28
(0)
(2)

Skaista, skaista tēvu zeme

2001-07-28
(0)
(3)

Gaišā mūzika

2001-07-28
(0)
(2)

Serenāde

2001-07-28
(0)
(1)

Sarabanda

2001-07-28
(0)
(2)