Lielā mūzikas balva

  • PIEEJAMAS: 11 epizodes
  • KOPĀ SKATĪTAS: 3 reizes
  • VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS: 3,5 (2)

Lielās mūzikas balvas iniciators ir Raimonds Pauls. Tās piešķiršanas pamatmērķis ir novērtēt aizvadīto gadu Latvijas atskaņotājmākslā un komponistu daiļradē. Papildus gada notikumu izvērtējumam novērtēts tiek arī mūža ieguldījums.

Ik gadu pēc Lielās mūzikas balvas pasniegšanas sabiedrībā notiek diskusijas par to, kuram vajadzēja vai nevajadzēja piešķirt apbalvojumu, bet komponisti un citi mūzikas eksperti diskutē kā vieglo mūziku savienot ar akadēmisko. Daudzi Latvijas mūziķi uzskata, ka tas nav jādara, jo estrādes mūzikai jau ir vairākas atsevišķas aptaujas un apbalvojumi, bet R.Pauls uzskata, ka vieglās un rokmūzikas atstumšana no Lielās mūzikas balvas nav pieļaujama: “Tas degradē un noved pie haosa. Mūzikas balvu vajag nostabilizēt kā augstāko apbalvojumu, neatkarīgi no žanra un profesionālās pieredzes.”

Komponists un pianists Edmunds Goldšteins dalās pārdomās: “Iepriecina tas, ka civilizācijas subkultūru plūdos mūsu mūziķi saņem vismaz morālu gandarījumu par sava radošā darba veikumu. Tomēr noskatoties Lielās mūzikas balvas kandidātiem veltīto TV pārraidi, rodas dažas pārdomas par žūrijas komisijas spriedumu objektivitāti. [..] Pieņemot, ka kandidātu atlase, it sevišķi akadēmiskajā mūzikas žanrā, bijusi samērā veiksmīga, gribētot rosināt žūriju padomāt par katra mākslinieka devumu tieši Latvijas mūzikas kultūrai. [..] Oponenti var iebilst, ka ar balvu atzīmē ievērojamāko gada notikumu Latvijas mūzikas dzīvē, neatkarīgi no nacionālās iezīmes. Tomēr gribētos, lai LMB nekļūtu tikai starptautisks simbols, bet vairāk sakņotos latviskās mūzikas kultūras augsnē.”

Avoti:

Lūsiņa, Inese  Lielā Mūzikas balva - mēraukla vai diplomātija? : [Par balvas piešķiršanu Latv. mūziķiem]  Diena, 1996, 20.apr.

Goldšteins, Edmunds  Lielā mūzikas balva - vai tikai simbols?  Neatkarīgā Rīta Avīze, 1996, 24.febr.

Pieejamība:
Sakārtojums: