Dvēsele ikdienā

  • PIEEJAMAS: 146 epizodes
  • KOPĀ SKATĪTAS: 1257 reizes
  • VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS: 4,2 (25)

Raidījums “Dvēsele ikdienā” ir četru atšķirīgu pozīciju - politiķa, garīdznieka, tautas un raidījuma vadītāja - dialogs. Raidījumā piedalījušies sabiedrībā zināmi garīdznieki un sabiedriski politiskie darbinieki, piemēram, bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis, bijušais premjerministrs Ivars Godmanis, dzejnieks un diplomāts Jānis Peters, arhibīskaps Jānis Pujāts, arhibīskaps Jānis Vanags, mācītājs Juris Rubenis.

Katrā raidījumā tiek izvēlēta un analizēta kāda bībeliska atziņa, piemēram, vai cilvēkam ir jāatbild par tēva grēkiem līdz septītajam augumam (cilvēka garīgā un morālā atbildība); nepretoties ļaunumam  vai izmantot tieši tādas pašas metodes, to noliedzot (ja tev sita pa vienu vaigu, tad pagriez otru). Televīzijas studijā, tiekoties it kā principiāli atšķirīgiem profesionāļiem, cilvēkiem tiek dota iespēja pašiem izvērtēt katra teikto un secināt, ka patiesībā gan vienam, gan otram ir daudz kā kopīga - gan tam, kas runā it kā ikdienas reālās patiesības, gan tam, kas runā it kā mūžīgās Bībeles patiesības vārdā.

Kā norāda raidījuma veidotāji - režisore Ārija Dzalbe, raidījuma vadītājs tiešajā ēterā Kaspars Kauliņš, redaktore Žaneta Jugbārde un mākslinieks Kristaps Skulte: “ Diskusija par ētiku gan no garīdznieka, gan no politiķa veidokļa nevar pretendēt uz izklaidējoša raidījuma popularitāti un nevar patikt visiem. Tas būtu absurds. Raidījuma mērķis ir runāt ar tiem cilvēkiem, kuri šaubās un meklē atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem.”

Raidījuma “Dvēsele ikdienā” idejas autore ir režisore Ārija Dzalbe. Atceroties raidījuma tapšanu, viņa atcerās: “Daudzi domāja, ka mēs aiz rokas gribam ievilkt baznīcā, bet mūsu uzdevums bija likt aizdomāties par morāli ētiskām lietām. Pirmajos raidījumos visi bija iesācēji. Ivars Godmanis sarunā ar arhibīskapu Jāni Vanagu, manuprāt, pirmo reizi aizdomājās par to, ka viņam būtu jāpagriež arī otrs vaigs sitienam. Bet daudzi vispār nezināja, kas ir arhibīskaps, un pirms tiešā ētera prasīja - kas viņš tāds ir?”

Raidījuma veidotāji aicina apstāties un padomāt: “Vienā svaru kausā ielikt šķietamās, otrā - patiesās vērtības un tad tās izvērtēt. Atcerēties un ielāgot, ka Dievs ir Mīlestība. Lūgt, izprotot lūgšanu. Par svarīgāko savā dzīvē noteikt Ticību, Cerību un Mīlestību. Neaizmirst, ka visi esam Dieva bērni un ka visi Dieva priekšā esam vienādi.”

Raidījuma veidotāji ir pāliecināti, ka runāt par labo nekad nav par daudz. Par to arī šis raidījums.

1997.gadā “Dvēsele ikdienā” saņēma gada labākā izglītojošā raidījuma balvu.

Avoti:

Kaufmanis, Andrejs.  Laikmeta portrets - Dvēsele ikdienā : [Par TV raidījumu]  Diena, 1996, 17.maijs ( Piel. "Izklaide. TV" )

Zvirgzde, Anita  Dvēsele ikdienā jeb LTV necieš elkdievību : [Par Latvijas TV raidījumu "Dvēsele ikdienā"]  Jaunā Avīze, 1998, 11.sept. 5.lpp. ( Piel. "Televīzijas programma" ; Nr. 37 )

Krūmiņa, Agra  No bezjēdzības līdz atklāsmei : [par kristīgajiem raidījumiem Latvijas TV] / tekstā stāsta raidījuma "Dvēsele ikdienā" veidotāji Kaspars Kauliņš, Ārija Dzalbe, Romas Katoļu arhibīskaps Jānis Pujats.  Rīgas Viļņi+, 1999/2000, 27.dec./2.janv. 10.-[11.]lpp

Pieejamība:
Sakārtojums: