1960...

  • Iekļauti: 3 raidījumi un 3 epizodes
  • Laika periods: no 1960-01-01 līdz 1969-12-31

Latvijas Radio intensīvi top Radioteātra ieraksti un seriāli, kuru dēļ lauku ļaudis pat pakārto savus darbus. Ēterā skan propagandas raidījums "Dzintarkrasts" latviešiem svešumā, kurā stāsta, cik laba ir dzīve padomju valstī. 1964.gadā sāk skanēt radioraidījums jauniešiem "Dzirkstele", 1965.gadā "Mikrofona aptauja" – raidījums ar mērķi aizvilināt padomju laika klausītājus prom no kaitīgā kapitālistu raidījuma "Amerikas balss".

Latvijas Televīzijas vēsturē sešdesmitie gadi nozīmīgi ar to, ka 1966.gadā attēlu sāk ierakstīt ar videomagnetofonu, jo pirms tam visi raidījumi tika “laisti gaisā” tiešā ēterā. Tomēr plaši videomangetofonus Latvijas Televīzijā ieviesa tikai septiņdesmitajos gados.

Sešdesmitajos gados aktīvi darbojās literāri dramatisko raidījumu redakcija, kurā tapa TV teātra izrādes, muzikāli iestudējumi, koncertu pārraides, rakstnieku, mākslinieku, mūziķu, skatuves meistaru dokumentāli mākslinieciski TV portreti. Ļoti plaši televīzijas ekrānā ienāca arī pasaules kultūra. Latvijas Televīzijas piedāvāja saturu ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Jau sešdesmito gadu sākumā ekrānā parādījās pirmās TV lugas bērniem, kā arī tika veidoti dažādi TV konkursi jauniešiem.

Aktuāli bija ne tikai kino un kultūra, bet arī sports, jo Latvijas televīzijas pirmais sporta žurnāls ar nosaukumu “Sporta ekrāns” parādījās tieši sešdesmitajos gados.